Zakład kosmetyczny

Tagi

Która z nas nie marzy o otworzeniu własnego salonu kosmetycznego? Własny sprzęt, dochody zależne tylko od nas… Zanim jednak marzenie osiągnie meritum, prześledź jak krok po kroku otworzyć swój salon.

wz_zaklad1. W co najlepiej zainwestować?

Jak wynika z badań najbardziej opłacalnym okazuje się SPA (sanus per aquam- zdrowie dzięki wodzie), salony oferujące pełen szereg zabiegów odnawiających. Jednakże koszt otworzenia takiego salonu mieści się w graniach od 200.000 do 300.000 zł, wliczając pełną aparaturę i aranżację. Otworzenie małego salonu kosmetycznego jest już znacznie mniej kosztowne i analogicznie mniej opłacalne. Otworzenie takiego salonu to koszt od 10.000 zł do 80.000 zł, w zależności od świadczonych usług. W tej kwocie należy uwzględnić sprzęt, wynajem lokalu (700zł- 1000 zł), oraz spełnić podstawowe wymogi BHP.

2. A może współpraca?

Najczęściej spotykany salon kosmetyczny, to lokal wynajęty we współpracy z fryzjerem lub solarium. Pracuje w nim zazwyczaj jedna lub dwie kosmetyczki, świadczące pełną listę usług, zaczynając od oczyszczania twarzy po zabiegi przedłużania paznokci.

3. Zaczynamy !

Podstawa? To dobry pomysł, zapewniający sukces i zadowolenie klientów. Pamiętajmy, że typowych zakładów kosmetycznych jest mnóstwo, aby się wybić trzeba się czymś wyróżniać: szerszą ofertą, lepszymi przyrządami i kosmetykami dobrych marek, czy nawet bardziej eleganckim wystrojem.

4. Lokalizacja

W tego typu działalności, wybór lokalizacji jest bardzo ważny. Dużym plusem jest usytuowanie zakładu w centrum miasta lub w pobliżu znanych miejsc. Wiadomo jednak że wiąże się to z wyższymi opłatami. Wybierając lokal musisz się upewnić, że będzie on w stanie spełnić wszelkie wymogi stawiane m.in. przez Ministerstwo zdrowia

5. Pieniądze

Aby otworzyć mały salon kosmetyczny potrzebujesz minimum 10.000 zł. Jeśli obecnie nie posiadasz takiej kwoty, możesz ubiegać się o dofinansowanie z Urzędu Pracy lub Unii Europejskiej*

* Program 2.5 Promocja przedsiębiorczości jest adresowany do osób fizycznych, które nie są zarejestrowane jako bezrobotne a zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Celem programu jest przygotowanie przyszłego przedsiębiorcy poprzez szkolenie odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej oraz udzielenie mu jednorazowej dotacji w kwocie do 20 tys. zł. Dużą zaletą jest także możliwość otrzymania dotacji pomostowej w kwocie 700 zł przez 6 miesięcy. Dotacja ta miała służyć jako „dofinansowanie na składki ZUS”. (wg www.bierzdotacje.pl)

6. Urząd Miasta , Urząd Gminy.

Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z póź. zm.), pierwszym krokiem w założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej jest uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w której wypełniamy m. in. takie dane jak: nazwa firmy, numer PESEL, numer NIP, adres do doręczeń, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, data rozpoczęcia działalności, przedmiot (rodzaj) działalności. Za wpis do ewidencji działalności gospodarczej pobierana jest opłata w kwocie 100 zł. Wpis dokonywany jest w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

wz_gus7. Krajowy Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej.

Kolejnym krokiem jest rejestracja działalności w Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej – Urzędzie Statystycznym. Zostanie nadany tutaj numer REGON. W tym celu należy wypełnić wniosek Wniosek RG-1 . Wpis dokonywany jest bezpłatnie.

8. Pieczątka.

Nie jest obowiązkiem posiadanie pieczątki, jednak ułatwia ona wiele spraw związanych z podpisywaniem dokumentów i formularzy. Warto więc mieć taką przy sobie. Pieczątka powinna zawierać nazwę firmy, adres, NIP i REGON

9. Konto w banku.

Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z póź. zm.) obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest posiadanie firmowego konta bankowego.

10. Urząd Skarbowy.

Kolejny krok to rejestracja działalności w Urzędzie Skarbowym. W urzędzie Skarbowym składany jest wniosek NIP-1 o nadanie numeru NIP osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Tutaj również określony zostaje rodzaj rozliczeń opodatkowania: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość. Tutaj również należy określić, czy firma będzie płatnikiem VAT (Jeśli nasz przewidywany obrót roczny na 2001 r. nie przekroczy 10.000 EURO (39 800 zł) wówczas możemy zrezygnować z bycia vatowcem składając formularz VAT-6. ). Opłata skarbowa dotycząca rejestracji obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynosi 152 zł

ws_zus11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Osoba podejmująca działalność gospodarczą jest zobowiązana w ciągu 7 dni od zgłoszenia działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym stawić się w ZUS-ie w celu zgłoszenia ubezpieczenia społecznego. Aby zgłosić firmę, należy wypełnić formularz ZFA (zgłoszenie płatnika składek – osoby fizycznej) oraz ZUA (Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego)

ws_sanitaria12. Państwowa Inspekcja Sanitarna

Prowadzenie usług z zakresu m.in. kosmetyki i fryzjerstwa wymaga zgłoszenia działalności w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Należy tego dokonać w terminie 14 dni od rozpoczęcia działalności.

(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej)

Poprzedni

Gry paznokciowe

Firmy kosmetyczne warte uwagi

Następny

Dodaj komentarz